ElfferichWorks
ElfferichWorks

Werkend veranderen

Verandering en werk komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Wat ligt er dan meer voor de hand dan het integreren van veranderen en werken? Hoe doen we dat dan? Hoe voorkomen we dan dat we op een gegeven moment alleen nog maar bezig zijn met veranderen en het werk blijft liggen?

Alleen aanpakken wat wringt

Door aan het werk te gaan op de manier dat we willen gaan werken komen we de belemmeringen tegen die het werken op die manier in de weg staan.
De visie van ElfferichWorks B.V. is dat we veranderen mét de mensen die betrokken zijn bij de verandering op de manier zoals we uiteindelijk willen dat het werkt.

Transitioneel object

We gebruiken daarvoor een afgeschermd deel van het werk, waarin we duidelijke afspraken te maken over wat we willen en hoe we meten dat we die resultaten bereiken. Gedurende het verandertraject gaan we om met de obstakels en zoeken we, op een methodische manier, naar andere mogelijkheden en oplossingen. Het verandertraject heet dan zelf het transitioneel object te zijn, dat we goed kunnen afschermen
van het overige werk.

home»Terug naar home.

Door deze aanpak verandert er wat er moet worden veranderd om te verbeteren. We beschikken hiervoor over de werkvormen: RT-coaching, Thema-werken en Resultaat-dag.

S a m e n w e r k e n   i n   v e r a n d e r i n g