ElfferichWorks
ElfferichWorks

Organisatie

ElfferichWorks B.V. werkt bij voorkeur aan verandertrajecten die gericht zijn op samenwerking. Deze kunnen worden vormgegeven vanuit een adviesfunctie, educatie of vanuit interim management.

Samenwerkende onderdelen

Interim management
Interim management betekent voor ons meer dan ¨op de winkel passen¨. Interim management is altijd op een bepaalde veranderdoelstelling gericht, die volgens de visie wordt gerealiseerd.
Educatie
Het onderdeel dat zich bezighoudt met opleiding is in oprichting. Het gaat hierbij om opleidingen in lijn van de werkwijze die gehanteerd wordt door ElfferichWorks B.V. De opleidingen en workshops zijn met name gericht op management en managementvaardigheden.
Advies en coaching
Naast het coachingswerk dat binnen ElfferichWorks B.V. gebeurt in het kader van RealTime-coaching is er een samenwerkingverband met Van Laar Coaching.

Binnen klantopdrachten werken de verschillende onderdelen van ElfferichWorks B.V. over het algemeen geïntegreerd samen.

home»Terug naar home.
S a m e n w e r k e n   i n   v e r a n d e r i n g