ElfferichWorks
ElfferichWorks

Portfolio

In de lijst vindt u een aantal van de door ons uitgevoerde projecten die representatief zijn voor wat wij doen.

VtsPN
Begeleiding afdeling PD in komen tot samenwerking binnen virtueel team
»Thema-werken, RT-coaching
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatie informatiemanagement binnen veiligheidssector
»Thema-werken (planvorming)
Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden
Komen tot implementatieplan voor de marketing
»Resultaat-dag
Koorenhuis, centrum voor kunst en cultuur
Begeleiding Afdelingshoofden Muziek
»RT-Coaching
Interim management afdeling Muziek
»Thema-werken
Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
Begeleiding Netwerk van informatiemanagers in vormen virtueel team
»Thema-werken
home»Terug naar home.
S a m e n w e r k e n   i n   v e r a n d e r i n g